Skip to content Skip to navigation

Inleiding

Distillatie is een scheidingsmethode die gebaseerd is op de verschillen in kookpunt en vluchtigheid van de stoffen in het mengsel. In de bereiding van sterke drank wordt er om twee redenen gedistilleerd.

Ten eerste kunnen we alcohol "versterken" door distillatie. Alcohol heeft een lager kookpunt dan water en zal daarom bij verhitting eerder verdampen. Aldus verkrijgt het distillaat een hoog alcoholgehalte. Om het distillaat zo zuiver mogelijk te houden willen we dat minder vluchtige bestanddelen (zoals water) terugvloeien in de kolf of ketel. Daartoe gebruiken we zogenaamde rectificerende elementen zoals een kolom.

Ten tweede kunnen we aroma's uit een mengsel extraheren middels distillatie. In dat geval rectificeren we veel minder, omdat we de minder vluchtige aromastoffen juist ook willen hebben. We gebruiken dan nooit een kolom, maar hooguit een wijde helm om de damp enigszins op te zuiveren. Deze vorm van aromadistillatie is in de whiskybereiding bekend als de pott still-methode.

Daaruit volgt dat we bij de keuze van apparatuur duidelijk voor ogen moeten hebben wat we willen bereiken: alcohol versterken of aroma's distilleren.

Op deze pagina's vindt u informatie over dit mooie ambacht. We behandelen de technieken en geven uiteenlopende recepten. Mocht u met deze informatie zelf aan de gang willen gaan, dan bent u verplicht om een AGP-vergunning aan te vragen en aan alle voorwaarden van deze vergunning te voldoen (zoals het voeren van een sluitende accijnsregistratie en het doen van periodieke aangiften).